CERDI Summer Seminar

A múlt hét a konferenciák hete volt. A blog egyik szerzője, Németh László Barcelonában járt egy szerzői jogi konferencián (beszámolóját lásd itt és itt), én pedig Párizsban voltam egy öt napos nyári egyetemen. Élménybeszámoló következik!

Párizsban minden a szerzői jogról és a kapcsolódó jogokról szól. A metrómegállóban egy kisebb vonószenekar játssza Vivaldi Négy évszakját, a metrókocsiban önjelölt előadóművészek harmonikáznak, az egyik legnevesebb szellemi tulajdonnal foglalkozó kutatóközpont (CERDI) pedig Copyright in motion címmel nyári egyetemet szervez a világ minden tájáról érkező fiatal szerzői jogászoknak.

A CERDI-ről annyit érdemes tudni, hogy a Sorbonne és az Univeristé Paris-Sud közös fenntartású központja, az Université Paris-Sud Sceaux-ban (Párizs egyik külvárosa) lévő jogi karán található. Két igazgatója Pierre Sirinelli és Antoine Latreille.

A konferencia nevéből is kitűnően szemináriumi jellegű volt, egy-egy témakör megvitatására fél nap állt a résztvevők rendelkezésére. A panelvezető röviden felvezette a témát, majd az előadók 10-15 perces előadása következett, végezetül pedig 1-1,5 óra vitára is volt lehetőség. Jelentkezéskor kb. 25 témakör közül lehetett kiválasztani hetet, ezek közül egy panelban előadást is kellett tartani. A rengeteg témakör miatt a panelek párhuzamosan zajlottak, minden nap végén a panelvezetők összefoglaló előadást tartottak a panelban elhangzottakról. A konferencia két nyelven zajlott, angolul és franciául. Bár a szervezők az angolt jelölték meg fő munkanyelvnek, több panelban is a vita főleg franciául zajlott. A résztvevőknek ezen kívül két félnapon a szervezők kulturális programokat szerveztek.

A sokszínű témák és a rengeteg előadó miatt nem szeretnék részletes elemzést írni egy-egy előadásról, inkább csak érdekességeket, gondolatokat szeretnék felvillantani.

A nyitó előadást a Columbia Egyetem professzora, Jane Ginsburg és a CERDI igazgatója, Pierre Sirinelli tartotta. Röviden bemutatták az utóbbi években a szerzői jogot ért technológiai kihívásokat, és a szerzői jog erre adott reakcióit.

Elsőként a magáncélú másolattal foglalkozó szemináriumon vettem részt. Igen sokszínű előadásokat hallhattunk a spanyol üres hordozó jogdíj közelmúltbeli módosításától a horvát csatlakozás miatti szerzői jogi harmonizációig. A vita főleg a spanyol módosítás körül forgott, különös tekintettel annak összhangjára az Európai Unió Bíróságának Padawan döntésére.

A második panel, amelyen részt vettem, az internetes hamisítás elleni küzdelemről szólt, különös tekintettel a nemzetközi megállapodásokra, az internet-előfizetők és a közvetítő szolgáltatók felelősségre vonására. Ebben a panelban olyan "slágertémák" kerültek megvitatásra, mint az ACTA, a SABAM vs. Netlog döntés, vagy éppen a HADOPI és a többi fokozatos válasz összehasonlító elemzése.

Szeretem a kihívást, és érdekelnek olyan témák is, amelyekkel egyébként nem feltétlenül foglalkoznék. Ezért választottam a versenyjog és a szerzői jog kapcsolatáról szóló panelt is. Itt is igen érdekes előadásokat hallhattunk, például a cseh és szlovák versenytörvény és az IP kapcsolatáról, vagy egy igen érdekes japán jogesetről. A vita során számomra egészen megdöbbentő szempontok is felmerültek, az egyik résztvevő felvetette a személyhez fűződő jogok versenytorzító hatását. Elsősorban az integritáshoz fűződő jognak tulajdonított ilyen jelentőséget, és álláspontja szerint nem kizárt, hogy előbb-utóbb az Európai Unió Bírósága is ilyen tartalmú döntést fog hozni.

Részt vettem ezen kívül egy, a cloud computinggal foglalkozó panelben is. A panel érdekességét szerintem az ábrák alkották. Minden résztvevő a technikai jellemzők ismertetését is belefoglalta az előadásába, és jobbnál jobb ábrákkal szemléltették ezeket. Az egyik előadó igen felhasználóbarát álláspontra helyezkedett, ezzel igyekezve vitát generálni a résztvevők között.

Végezetül pedig szólnom kell arról a panelről is, ahol én adtam elő. Ez pedig a közös jogkezeléssel foglalkozó panel volt, lévén, hogy ebből a témakörből tervezem megírni doktori disszertációmat. A panelvezetőnk kicsit megfordította a koreográfiát, ugyanis először az irányítása alatt beszélgettünk a közös jogkezelés témaköréről, majd a panel végén következtek az előadások. Nagyon sok érdekes információhoz juthattunk ezáltal arról, hogy a világ több pontján hogyan szabályozzák a közös jogkezelést. Természetesen szóba került az Európai Bizottság irányelvtervezete is. A panel egyik előadója Spanyolországból érkezett, és a spanyol közös jogkezelés és a versenyjog kapcsolatáról beszélt. A panel utolsó előadójaként kicsit nehéz helyzetbe kerültem, tíz perc alatt kellett ismertetnem a tavalyi magyar reformot, így csak pár rövid kérdés megválaszolására maradt időm, érdemi vita nem tudott kibontakozni. Akit érdekel, az előadásom prezentációja elérhető innen.

Sajnos a nyári egyetem utolsó napján egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni, pedig akkor is igen érdekesnek ígérkező témákkal ismerkedhettem volna meg. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Párizsból tudósítok, ha jövőre is lesz nyári egyetem, én mindenképpen részt fogok venni rajta.

Címkék: , , , , ,