Szankció vagy prevenció? Műhelyvita a fájlcsere és a felelősségtan köréből

Az idei évre már jutott munkahelyi vitából, amely a fájlcserélés kérdéskörét járta körbe. A minap Győrben jártam, hogy egy másik műhelyvitán opponensként fejthessem ki a véleményemet Kőhidi Ákos „A polgári jogi felelősség digitális határai Európában – A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogsértések felelősségtani vonatkozásai” című értekezéséről.


Ha egy doktori értekezés műhelyvitája rendkívül sokáig tart, akkor annak természetesen két oka lehet: sok a kritika, vagy nagyon sok az érdeklődő hozzászóló. Legnagyobb örömömre a jelen esetben az utóbbi helyzet állt elő. Milassin László úrral ketten kaptuk azt a megtisztelő felkérést, hogy Ákos dolgozatának előopponenseiként formáljunk véleményt a PhD értekezésről. Rajtunk kívül azonban számos résztvevő öltötte magára az opponens szerepét, ugyanis három írásban benyújtott támogató vélemény mellett további három résztvevő, valamint a doktorjelölt témavezetője (Lenkovics Barnabás alkotmánybíró úr) is részletekbe menően adott hangot véleményének. Nem lehet meglepő épp ezért, hogy a procedúra két és fél órásra nyúlt.

S hogy valójában miről is beszélgettünk? Ákos dolgozatában a P2P fájlcserélés kérdéskörével kapcsolatos véleményét egy relatíve újszerű megközelítésből tárta elénk. Nem lehet azt mondani, hogy a felelősségtani kérdésekkel ne foglalkoztak volna már eddig is többen a magyar jogirodalomban. Ugyanakkor a klasszikus magánjogi dogmatikai alapok bemutatására, s az ezzel kapcsolatos fogalmaknak a fájlcserélés aspektusával való összevetésére eddig senki nem vállalkozott ekkora terjedelemben. Ákos dolgozata a magyar mellett a német és az angol felelősségtani kérdéseket ismertette, méghozzá a három hagyományos, potenciális alperes irányából: egyéni felhasználók, közvetítő/tartalom-szolgáltatók, internet-hozzáférés szolgáltatók. A vonatkozásukban irányadó elméleti és gyakorlati felelősségtani kérdések (vagyis a fogalmakon túl a joggyakorlat is) részletesen bemutatásra került. Végül Ákos – a szankció helyett a prevenció jegyében – egy külön fejezetet szánt a fájlcserélés alternatív megoldási lehetőségeinek (különösen a fokozatos válasz rendszereknek).

Az értekezés iránt érdeklődők látogassanak el az alábbi linkre. Akit pedig esetleg érdekel, íme az előopponensi véleményem Ákos művével kapcsolatban.

Opponensi bírálat Kőhidi Ákos értekezéséről

Címkék: , , ,