Pozitív szerzői jogi fejlemények a Nemzeti Filmalap első szakmai fórumán

Január 31-én, a Millenárison tartották az Andy Vajna nevével fémjelzett Nemzeti Filmalap első, hagyományteremtő szakmai fórumát, amely rendezvényen a filmszakmai kérdések megvitatása mellett számos, bizakodásra is okot adó szerzői jogi intézkedés került bejelentésre. Takó Sándor vendégposztja.


(Forrás: http://magyar.film.hu, fotózta: Valuska Gábor)

Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója évértékelő beszédében elhangzott szavait idézve: „a Filmalap legközelebbi céljai között szerepel, hogy a fejlesztés során felmerülő szerzői jogokkal kapcsolatos költségeket a későbbiekben egy kidolgozott eljárás keretében vissza lehessen igényelni.” 

Ezzel a lépésével a Filmalap a magyar hatóságok rendszerváltás óta húzódó azon adósságát kívánja törleszteni, amelynek értelmében - a magyar filmgyártás történetében először - az alkotókat anyagilag is ösztönözné a filmkészítés során felmerülő szerzői jogi kérdések tisztázására. A reformnak előrebocsáthatóan két jelentős hatása lehet a filmfejlesztésre: a közvetett támogatás egyrészről a megfilmesítési jogok értékesítésének tisztaságát, másrészről a filmmel kapcsolatos szerződéses konstrukciók átláthatóbb rendszerét eredményezné.

A költségkedvezmény mellett ugyanakkor a jogkövető magatartásra, mint kötelezettségre is figyelmeztetett a szervezet. dr. Zachar Balázs jogi igazgató kihangsúlyozta, hogy a forgatókönyv-fejlesztési pályázat során benyújtott projekteknek ezentúl egy szigorú szerzői jogi szűrőn kell majd átesniük, s a „a nem jogtiszta műveket mérlegelés nélkül fogja visszadobni a Filmszakmai Döntőbizottság”.

Ezek után a Filmalap vezetője, Andrew G. Vajna filmipari kormánybiztos tartotta meg beszámolóját és beszédében kiemelte, hogy még idén javaslatot tesz a magyar filmipart rendkívül érzékenyen érintő szerzői jogi kalózkodással szembeni kormányzati intézkedésekre. Vajna hadat üzent a videómegosztó portálokon folyó gyakorlat, valamint a torrent oldalak ellen, javaslatának kidolgozását az év második felére ígérte. Megjegyzendő, hogy a kormánybiztos erre irányuló feladatát a Kormány nemrégiben kiadott 1006/2013.(I.10.) Korm. határozata is deklarálja, szemben az ezzel egyidejűleg hatályát vesztő 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozattal. [Egészen pontosan: "javaslatot tesz a filmipart is érintő szerzői jogi kalózkodással szembeni kormányzati intézkedésekre", lásd: 2. d) pont. - Megj.: MP]

Végül, de nem utolsó sorban a kormánybiztos azt is bejelentette, hogy a szervezet felül fogja vizsgálni a szerzői jogi bevételek alakulását is, ugyanis a mostani rendszer „egy olyan fekete lyukat eredményezett, amelyben a pénzmozgás átláthatatlan.” Annak fényében, hogy a jogdíjak tekintélyes része a közös jogkezelőn keresztül „valahol félúton” elakadva sohasem jut el a jogosult készítőkhöz, Andy Vajna bejelentése különösen üdvözölendő.

A Filmalap-napon elhangzottakra tekintettel kijelenthetjük, hogy a magyar filmipar kezdi felismerni a szerzői jog filmkészítésben betöltött kiemelt szerepét, s amennyiben a javaslatok 2013-ban konkrét intézkedésekben is manifesztálódnak, úgy a magyar filmszakma egy újabb komoly lépést tehet a professzionális szemlélet elsajátítása felé.

---

Szerző: Takó Sándor
Takó Sándor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karának végzős hallgatója. Az ’SAAS Foundation’ ösztöndíjasaként 2011-ben szerzett diplomát a skóciai University of Abertay ’European Business Law’ szakán. Itt került közelebbi kapcsolatba az angolszász jogrendszerrel, amely azóta a kutatási területévé vált, akárcsak a filmkészítéssel kapcsolatos polgári jogi kérdések analízise a magyarországi és az egyesült államokbeli joggyakorlatot illetően, különös tekintettel a szerzői jogra és a filmes adókedvezmény rendszerre. Kiegészítő tanulmányként 2012-ben elvégezte a Budapest Film Akadémia első, alapító évfolyamát, majd csatlakozott a delaware-i székhelyű Garrulus Film Limited-hez, amelynek azóta is a jogi tanácsadója és produkciós asszisztense.

Címkék: , , , ,