Adatvédelmileg rendben az ír fokozatos válasz

A blogon több ízben említésre került a szerzői jogosultak és az ír Eircom ISP által kötött "privatizált fokozatos válasz" rendszer. Ennek mintegy jogi lezárásaként még tvaly született egy brit legfelsőbb bírósági ítélet, amely megerősítette, hogy a megállapodás nem sérti a fájlcseréléssel vádolt felhasználók jogait adatvédelmi szempontból.

Az EMI Records (Ireland) Limited & Others v. The Data Protection Commissioner [(2013) IESC 34] ügy tehát közvetve összefügg a fájlcserélés témakörével, azonban attól elrugaszkodva külön dimenzióját vizsgálja a problematikának. Nevezetesen azt, hogy a szerzői jogosultak és az Eircom által kötött megállapodás alapján működtetett fokozatos válasz rendszere sérti-e az ISP előfizetőinek személyes adatait. Az ír rendszer a következők szerint fest: a szerzői jogosultak - ügynökeik révén - a fájlcserélésben érintett felhasználók IP-címeit gyűjtik össze, melyeket az Eircom felé továbbítanak. Az ISP köteles megállapítani, hogy vélelmezhető-e a szerzői jogsértés a tényleges magatartást tekintve. Amennyiben igen, akkor a cég egy figyelmeztető elektronikus levelet küld a felhasználó részére. A harmadik figyelmeztetés folyományaként az Eircom egy hétre felfüggeszti az előfizető internet-hozzáférését. Amennyiben ennek ellenére negyedjére is "fülön csípik" ugyanazon előfizetőt, akkor az Eircom egyoldalúan megszünteti a kérdéses előfizetést. Annak semmi akadálya azonban, hogy az adott személy más ISP-nél új szerződést kössön. Az egész eljárás során a szerzői jogosultak részére semmilyen adatok nem szolgáltat ki az Eircom.

Az ír Adatvédelmi Biztos kifogásolta ezt a gyakorlatot, a Supreme Court azonban - az elsőfokon eljáró High Courttal egyetértve - nem találta megalapozottnak a biztos érvelését, illetve kifejezetten helytelennek találta, hogy a biztos által kibocsátott "Enforcement Notice", mely a szisztéma alkalmazásának mellőzésére kötelezte (volna) az Eircomot, nem tartalmazott megfelelő indokot a kötelezettség alapítására. A döntést megszövegező Clarke bíró szavaival élve:
"As I have already pointed out, on the basis of the evidence and materials currently available, it appears to be accepted that the method by which the Protocol works is that all Eircom does is to receive a series of IP addresses from the record companies, write the appropriate letter to the customer corresponding with that IP address, and invoke the suspension or termination provisions of the Protocol as appropriate. On that basis it is not inherently obvious as to why such activity necessarily involves a breach of data protection law. (...) An Enforcement Notice which has, as its effect, a requirement that Eircom not comply with that court approved contractual obligation necessarily affects, in a very serious way, the record companies. As a party affected, the record companies are entitled to know the reasons for the Enforcement Notice so as to enable them to consider what legal options, whether by seeking to be involved in a statutory appeal or judicial review, may be open to them. "
A fentiek tehát azt jelentik, hogy az ír privatizált fokozatos válasz rendszernek semmi akadálya nincsen. Hogy a gyakorlatban ezzel együtt mekkora sikere lesz a modellnek, az továbbra is kérdéses.

Címkék: , , , , ,