Társadalmi egyeztetés a KJK-irányelv átültetéséről

Néhány nappal ezelőtt közzétette a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a KJK-irányelv átültetésével kapcsolatos részletes koncepcióját. Én ugyan - nyári teendőim miatt - sajnos nem fogok tudni erre érdemi reakciót küldeni, de talán mások igen. A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület bizonyosan, melyet kiváló kollégák fognak előkészíteni. Amint megjelenik az az anyag, publikálom, addig is íme az SZTNH hivatalos felhívása.
"Az Európai Parlament és a Tanács szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelve 2014. március 20-án jelent meg.  Az irányelv két fő szabályozási területet foglal magában. Egyrészt minimum-követelményeket állapít meg a szerzői és szomszédos jogok közös kezelésével foglalkozó szervezetek felépítésére, irányítására, működésére nézve, abból a célból, hogy fejlessze e szervezetek működésének demokratizmusát és átláthatóságát. Másrészt megteremti a zeneművek online felhasználásának közös jogkezelő szervezetek által történő több területre kiterjedő hatályú engedélyezésének kereteit. Az átültetésre a tagállamok részére megállapított határidő 2016. április 10.
Annak érdekében, hogy a nagy jelentőségű irányelv átültetésére minél alaposabb előkészítés eredményeként kerüljön sor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) elkészített egy a KJK IRE magyar jogba történő átültetésével kapcsolatos részletes koncepciót (a továbbiakban: Részletes Koncepció). Az SZTNH e Részletes Koncepciót az Igazságügyi Minisztériummal (a továbbiakban: IM) való előzetes egyeztetést követően a mai nappal társadalmi konzultációra bocsátja azzal, hogy az IM a Részletes Koncepció egyes kérdéseiben végleges álláspontját további vizsgálatot követően és a konzultáció során beérkezett vélemények ismeretében fogja kialakítani.
A Részletes Koncepciót az SZTNH nyilvánosan hozzáférhetővé teszi weboldalán "itt".
Kérjük, hogy a csatolt Részletes Koncepcióval kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2015. augusztus 14-ig juttassák el részünkre lehetőség szerint elektronikus úton, a következő e-mail címre: kjkkonzultacio@hipo.gov.hu.
Szíves együttműködésüket és észrevételeiket előre is köszönjük, amelyek egyaránt hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a közös jogkezelés szempontjából ilyen nagy jelentőséggel bíró uniós irányelv átültetésére oly módon kerüljön sor, hogy az a hazai érintettek érdekeit és szempontjait minél szélesebb körben figyelembe vegye."

Címkék: , , , ,