EDRi-gram #10.19-10.24

Az év nem indulhat anélkül, hogy ne zárjam le végérvényesen a tavalyi évet. Ennek részeként szeretném közreadni az év utolsó EDRi-gram számaiból készített szemezgetést. Az alábbiakban fájlcserélésről, internetes blokkolásról, közös jogkezelésről, a személyes adatok védelméről olvashatunk majd.

Még októberben, a 10.19-es szám adott hírt arról, hogy a portugál ügyészség legálisnak/megengedhetőnek nyilvánította a magáncélra történő fájlcserélést. Az audiovizuális tartalomipar érdekképviseleti szerve (ACAPOR) által kezdeményezett eljárást, mely 2000 személy azonosítására irányult azok IP-címére támaszkodva, az ügyészségi hivatal arra hivatkozással utasította el, hogy a letöltésben és ezt követően visszaosztásban megnyilvánuló magatartás nem lép túl a szabad felhasználás keretein.

A 10.21-es számban közölte az EDRi azt a nyilvános levelet, melyet a szervezet Malmström biztosnak címzett, s mely az internetes (különösen a gyermek-pornográf és hasonló súlyosságú bűncselekmények elkövetésére szolgáló) weboldalak blokkolásának az Alapjogi Chartával való esetleges ütközéséről értekezik. Az EDRi levle különösen annak fontosságát hangsúlyozza, hogy bárminemű blokkolás arányossága csak akkor fogadható el, még a fent nevezett ügyekben is, ha az világos szabályokon ("prescribed by law") nyugszik. A 10.22 szám egyik fontos eleme pedig az EDRi-nek a közös jogkezelés reformjával kapcsolatos irányelvtervezetet elemző írás volt. Az EDRi nagy örömmel fogadta a dokumentumot, mint kiderül a jegyzetből.

Ugyancsak a 10.21-es számban olvashattunk arról, hogy a Finn Legfelsőbb Bíróság elutasította annak a fellebbezésnek a tárgyalását, melyet az Elisa internethozzáférés-szolgáltató (ISP) terjesztett elő. Az alapügyben az ISP-t arra kötelezték, hogy blokkolja a The Pirate Bay weboldalát. Bár az Elisa úgy látta, hogy az előbbi rendelkezés túlzó, a bíróság nem fogadta be az indítványt. Ily módon az ítélet jogerőre emelkedett, s az Elisa immáron csakis napi (!) 100.000 eurós bírság terhe mellett tartózkodhat a TPB blokkolásától.

Végül a 10.23-as szám írt arról, hogy a német jogalkotó egy olyan módosítást tervez bevezetni, amely alapján a német ügyészség és titkosszolgálat munkatársainak lehetőségük volna arra, hogy az ISP-ktől kikérjék az internethasználók egyes személyes adatait (név, cím, bankszámla információk), méghozzá előzetes bírósági jóváhagyás nélkül. Az EDRi Henning Lesch-t idézi, aki szerint a javaslat nem csupán a telekommunikáció titkosságát veszélyezteti, de más alapvető jogok érvényesülését is gátolja.

Címkék: , , , , , , , ,