Blogbejegyzés-író verseny 2013

A tavalyi kellemesnek mondható siker fényében az Szerzői jog a XXI. században blog idén is meghirdeti blogbejegyzésíró versenyét. Bárki, aki szeretné megcsillogtatni írói készségeit és szerzői jogi ismereteit, és szeretne egyben díjakért is versenyezni, nevezzen a versenyre. Részletekért katt a folytatásra!

A Szerzői jog a XXI. században blog tavaly hirdette meg elsőként az olvasók számára a (vendég)blogbejegyzés írói pályázatát. Akkor a Szellemi Tulajdon Világnapján (április 26.) indult a verseny, idén aznap hirdetünk majd eredményt. Nem mellékesen a világnap idei mottója a kreativitás - az új generáció. Bízunk abban, hogy a blogolvasók, akik egyben a szerzői jogi tudatosság új generációját képviselik, lelkesen akarnak majd idén is megfelelni a kihívásnak.

Tanulva azonban az április 26-a után egyre égetőbbé váló vizsgaidőszak-szindrómára, valamivel előrébb hoztuk a verseny időpontját. Ennek megfelelően a mai naptól április 12-éig bárki benyújthatja pályamunkáját az alábbi feltételek teljesítésével. 

A bejegyzés tartalmát tekintve - az alábbiaktól eltekintve - nem kívánunk semmilyen korlátot állítani. Az írásoknak szigorúan szakmai tartalommal kell bírniuk, így a politikai felhangok, egyoldalú tényállítások dominanciája, avagy érvek és bizonyítékok hiánya mind kizáró tényezőként szolgál az értékelés során. Ugyanakkor nagyon tudjuk támogatni a speciális magyar kérdések boncolgatását, akárcsak a nemzetközi (európai uniós) összehasonlításon alapuló írásokat.

A bejegyzések terjedelme ne haladja meg az 5000 karaktert. Formázást tekintve a szokásos Times New Roman, 12-es betűméret, egyszerű sortáv a követendő. A kéziratok szövegszerkesztővel kerüljenek megírásra (tehát ne e-mail szövegtörzsében érkezzenek), és Office kompatibilis formátumban kerüljenek megküldésre (például doc, docx, rtf vagy odt, vagyis ne PDF-ben). Az adatok elvesztését megelőzendő a szöveghez csatolt linkeket lábjegyzetbe szíveskedjen minden író tenni.

A versenyből kizáró ok a kézirat bármely korábbi publikálása. Csakis új, eredeti anyaggal lehet pályázni. (Ezt szigorúan ellenőrizni fogjuk!)

A verseny zsűrijében a blog hat szerzője vesz részt. A bírálati szempontok közül kiemelkedik a kézirat tartalmi színvonala (ide értve a szerzői jog helyes értelmezését és alkalmazását), az igénybe vett érvelési módszer, felhasznált források mennyisége, minősége, avagy a széles látókör megjelenítése. A nyelvtani és szerkesztési szempontok legalább ilyen fontosak (bár nem perdöntőek).

A bizottság a legjobbnak ítélt 4 bejegyzést publikálni kívánja a Szerzői jog a XXI. században blogon. A kézirat benyújtását ennek megfelelően az első nyilvánosságra hozatalhoz és a publikáláshoz szükséges vagyoni jogok nem kizárólagos gyakorlásához való hozzájárulásként értékeljük. A kézirat szerzője természetesen minden szerzői jogát megtartja. (A kéziratok publikálást ugyanakkor szükségképpen nyelvi ellenőrzés fogja megelőzni, vagyis a blog szerzői a publikáláshoz szükséges formai és tartalmi szerkesztésnek alá fogják vetni a kéziratokat.)

Fenntartjuk magunknak a jogot ugyanakkor arra, hogy egy anyagot se jelentessünk meg, illetve egy díjat se osszunk ki, amennyiben a beérkező kéziratok nem érik el azt a színvonalat, amelyet e blogon igyekszünk tartani.

Eredményhirdetés: április 26., tehát a Szellemi Tulajdon Világnapja.

Az idei verseny szponzorai:

A szegedi Maxim Könyvkiadó Kft. elsősorban tankönyveket, útikönyveket és újabban ifjúsági regényeket ad ki. A Maxim a szerzői jog elkötelezett híve, s ezért örömmel állt a kezdeményezés mögé, immáron másodízben.

Az Innovative Artist Management egy, a nevével összhangban igencsak innovatív hanglemezkiadó és menedzsment cég. Olyan nevekkel dolgoznak együtt, mint Sárik Péter, Pély Barna vagy a Fool Moon zenekar. A IAM a tudatos építkezés híve, így a szerzői jog tiszteletét is fontosnak tartja. Épp ezért nem meglepő, hogy örömmel vállalta a verseny szponzori feladatainak az ellátását.


A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. több, mint 20 éves vállalkozásként elsődlegesen szakkönyvek kiadásával foglalkozik. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektet a szerzői jog oktatásának támogatására és a könyvszakma területét is érintő jogsértések visszaszorítására. Tökéletesen passzol a szponzorok sorába!

A Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai Testületének elsődleges célja a járműipar területén tapasztalható, a szellemi-tulajdont érintő jogsértések visszaszorítása, illetve a tagok érdekeinek érvényesítése. Munkája során szoftver-szaktanácsadóként részt vesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetésein. A HENT jogérvényesítési munkacsoportjának a tagjaként, a gépjárműipar területén folyamatos képzéseket, oktatásokat és konferenciákat szervez a szerzői jog és az iparjogvédelem témakörében.

A 2008-ban megalakult SZTE Tehetségpont célja a Szegedi Tudományegyetemen működő tehetséggondozó programok összefogása, a tehetséges hallgatók felkutatása és támogatása, a diákoknak olyan központi lehetőségek biztosítása, amik kiegészíthetik a kari tehetségsegítést, tudományos diákköri műhelyek, szakkollégiumok tevékenységét. Az SZTE Tehetségpont által összefogott ösztöndíjak és alapítványok között találjuk a Pro Talentis Universitatis Alapítványt is, amely célzatosan igyekszik megsokszorozni a szervezet forrásait.

Vagyis öt szervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez, van miért küzdeni és versenyezni!

A kéziratok benyújtásának határideje tehát még egyszer: 2013. április 12. Valamennyi kéziratot az alábbi e-mail címre kell elküldeni: mezei@juris.u-szeged.hu.

Sok sikert kívánunk minden szerzői jog iránt fogékony, érdeklődő embernek a munkához. Várjuk az értékes anyagokat!

Üdvözlettel,
a Szerzői jog a XXI. században blog szerzői
Maxim Könyvkiadó Kft.
Innovative Artist Management
Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.
Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai Testülete
SZTE Tehetségpont

Címkék: