Konzultáció az uniós szerzői jog reformtervezetéről

Kicsit megkésve, de törve nem: az Igazságügyi Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala konzultációt kezdeményez a szerzői jog reformjával kapcsolatos bizottsági előterjesztésről (elemzésünket lásd itt). A felhívás teljes szövegét, változatlan tartalommal mi is közzétesszük.

"Az Európai Bizottság 2015. december 9-én tette közzé az online tartalomszolgáltatások határon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szóló rendelet javaslatát (Rendelet az online tartalmak belső piacon belüli, határokon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról), továbbá a „Modern, európaibb szerzői jogi keretrendszer felé” elnevezésű közleményét (Közlemény – A korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé). Az e dokumentumokkal kapcsolatos sajtóközlemény itt olvasható.


Az online tartalomszolgáltatások határon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szóló rendeletjavaslat az online tartalmakat érintő szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a szerzői jog territoriális jellegéből fakadó akadályait célozza felszámolni, lehetővé téve az egyik tagállamban jogszerűen megvásárolt online tartalmakhoz a többi tagállamban való hozzáférést.


A „Modern, európaibb szerzői jogi keretrendszer felé” elnevezésű közlemény az uniós szerzői jog átfogó módosítását irányozza elő, utalva többek között a televíziós és rádióadások határon átnyúló közvetítésére, a kereskedelmi forgalomból kikerült művek digitalizációjának kérdésére, a Kreatív Európa Programra, a szerzői jog alóli kivételek és korlátozások területére, a nyilvánossághoz közvetítés fogalmának vizsgálatára, a szerzők és előadóművészek díjazásának kérdésére és a jogérvényesítési rendszer hatékonyságának növelésére.  


Tekintettel a Bizottság kezdeményezésének jelentőségére, az Igazságügyi Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvános konzultációt hirdet annak érdekében, hogy minél szélesebb körben megismerje a fent hivatkozott két dokumentummal összefüggésben az érdekelt személyek, szervezetek véleményét. Célunk, hogy a hazánk által e témákban képviselendő álláspont a konzultáció révén kapott észrevételek, javaslatok megismerése révén minél jobban tükrözze a piaci szereplők és a szerzői jogi reform kapcsán érintett más szervezetek véleményét.


Ezúton buzdítunk minden érdekelt szervezetet a konzultációban való aktív részvételre.


Az online tartalomszolgáltatások határon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szóló rendeletjavaslattal és a Modern, európaibb szerzői jogi keretrendszer felé” elnevezésű közleménnyel kapcsolatos észrevételeiket


2016. január 22-ig

várjuk a szerzoijogireform@hipo.gov.hu továbbá a  niehat@im.gov.hu e-mail címekre.

Együttműködését előre is köszönjük!


Igazságügyi Minisztérium         Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala"

Címkék: , , , , ,